Pre ďalšie fotky kliknite vpravo dole na "Staršie príspevky"

30.9.22

 Alžbetin most cez Dunaj a plaviaci sa výletný parník po prúde

r. 1915


29.9.22

 Kaviareň na Palatínovej ulici. Deti z ulice a zákazníci kaviarne ochotne pózujú fotografovi

r. 1914


26.9.22

 Cesta na malý most cez Dunaj smerom k mestu z Alžbetinho ostrova

r. 1901


24.9.22

 Budova sporiteľne na Klapkovom námestí. V budove vtedy bola lekáreň, kníhtlač a aj obchod vydavateľa pohľadníc Tivadara Schönwalda

r. 1900

20.9.22

 Parníky ukotvené v prístave, fotografované cez deň, upravené vydavateľom ako nočný záber

r. 1936
16.9.22

Pohľadnica vydaná k 5. výročiu založenia 12. pešieho pluku M.R.Štefánika, ktorý pôsobil aj ako stráž na Dunaji pri Komárne. Predlohu nakreslil nadpor. V. Starý. 

r. 1923


15.9.22

 Most cez rieku Váh. Bol nahradený železobetónovým v roku 1955.

r. 1916


14.9.22

 Pohľadnica s piatimi rôznymi zábermi so zaujímavým usporiadaním

r. 1936


7.9.22

1.9.22

Umelecká pohľadnica, dielo rakúskeho maliara Franza Kopallika. Pohľad na mesto spoza Dunaja

r. 1902