Pre ďalšie fotky kliknite vpravo dole na "Staršie príspevky"

29.7.22

 Pohľadnica s trojjazyčnými nápismi. Zábery fotil neznámy fotograf medzi rokmi 1925-1930 v Komárne a jeho okolí, najmä pri Dunaji.

1. Zamrznutý Dunaj

r. 1929
28.7.22

 Krásna dvojzáberová ozdobná pohľadnica z konca 19. storočia. Vľavo Nová brána do pevnosti, vpravo Dôstojnícky pavilón

r. 1898


26.7.22

 Kostol sv. Ondreja na Palatínovej ulici, od r. 2018 povýšený na Baziliku

r. 1910


25.7.22

 Jókaiho ulica smerom od Klapkovho námestia, ďalej pokračuje vľavo. Na pravej strane ulica Františkánov a v pozadí Evanjelický kostol, v tom čase bez veže.

r. 1901


 Vodárenská veža postavená v r. 1902, dodnes stále funkčná ale nepoužívaná. Na mieste domov je dnes park.

r. 1915


20.7.22

19.7.22

18.7.22

 Stará brána do Komárňanskej pevnosti pomenovaná po Ferdinandovi I., ktorý ju nechal vybudovať okolo roku 1550. Nad bránou je umiestnený jeho erb

r. 1910


16.7.22

Celkový pohľad na mesto, v pozadí kostol sv. Ondreja, v popredí miesto dnešného Európskeho nádvoria, fotené z radnice

r. 1930

 Bratislavská brána postavená r. 1844. Voľakedy bola súčasťou Bašty I., ktorá je však už zničená.

r. 1919
15.7.22

 Alžbetin most cez rieku Dunaj postavený v r. 1892

r. 1899


Dva pohľady na starú lodenicu, na komíne nápis MFTR (Magyar Folyami és Tengerhajózási Részvénytársaság) je názov spoločnosti, ktorá lodenice v r. 1898 založila a vlastnila

r. 1903r. 1924

13.7.22

Pohľadnica zhotovená technikou kameňotlače (litografia). Táto technika sa používala so vznikom pohľadníc koncom 19. storočia

r. 1898


Kostol sv. Rozálie. V tých časoch ešte bez oplotenia a "kruhovej" zástavby domov okolo

r. 1906


Pohraničná ulica. Na prvej pohľadnici záber fotený zo strechy budovy súdu, pohľad na základnú školu, v pozadí vodárenská veža. Na druhej pohľadnici samotná budova súdu.

r. 1948

r. 1906


12.7.22

Bývalá Barossova ulica. Na mieste vľavo sa už nenachádza rad domov ale Lehárov park so sochou skladateľa Franza Lehára, po ktorom je dnes ulica pomenovaná

r. 1914


Secesná dvojzáberová pohľadnica, vľavo armádne veliteľstvo v pevnosti, vpravo Dôstojnícky pavilón

r. 1902


Budovanie mostu cez Dunaj vojakmi R.U. armády cez 1.svetovú vojnu

r. 1917


Senné námestie v roku 1936, vľavo budova dnešného Slovenského gymnázia

r. 1936


Záber zo Župnej ulice z roku 1932

r. 193211.7.22

Pohľadnica vytlačená pre turistov cestujúcich na výletnom parníku Minerva, na zábere v pozadí kostol sv. Ondreja.

30.roky 20.storočia


Dnes už neexistujúca kaplnka na Alžbetinom ostrove

r. 1908


10.7.22

 Budova starej železničnej stanice ako koláž s parnou lokomotívou

r. 1908


7.7.22

Veľmi často zobrazovaná socha Svätej Trojice. Pohľadnica zo začiatku 20. storočia

r. 1901


 

Samotná socha generála Györgya Klapku, tu zobrazená s vyretušovaným pozadím, nahradené oblakmi

r. 1906


 Moja celkom prvá pohľadnica, asi najviac zobrazované miesto v Komárne na pohľadniciach: Klapkovo námestie so sochou generála Klapku a radnicou v pozadí


r. 1912