Pre ďalšie fotky kliknite vpravo dole na "Staršie príspevky"

31.8.22

Ďalšia pohľadnica s trojjazyčnými nápismi. Zábery fotil neznámy fotograf medzi rokmi 1925-1930 v Komárne a jeho okolí, najmä pri Dunaji.

2. Výletná loď v prístave pre osobné lode

r. 1928


30.8.22

Ulica grófa Séchenyiho, dnes ulica Františkánov. Vpravo bývalý vojenský kostol, kde je dnes galéria, vedľa dnes už neexistujúci františkánsky kláštor

r. 1916


29.8.22

Socha Móra Jókaiho bola umiestnená pred múzeom v roku 1937. Na slávnostné položenie základného kameňa prišiel aj vtedajší predseda Československej vlády Milan Hodža

r. 1940


27.8.22

 Sochár Gyula Berecz pracuje na soche Móra Jókaiho v nadživotnej veľkosti, ktorá bola neskôr odliata z bronzu v Prahe.

r. 1936


26.8.22

Palác kultúry, dnešné  Podunajské múzeum. Na nádvorí zatiaľ chýba socha komárňanského rodáka, spisovateľa Móra Jókaiho

r. 1910


25.8.22

 Skupinová fotografia účastníkov policajného kurzu v Komárne r.1920

r. 1920


24.8.22

 Hudobný pavilón, ktorý stával v parku Anglia. Prvá pohľadnica je originálny záber, druhá je iným vydavateľom oživená a doplnená ľuďmi ako koláž

r. 1912
r. 1913


23.8.22

 Časť Kossúthovho námestia, v pozadí kostol Reformovanej cirkvi.

r. 1934


18.8.22

16.8.22

 Pohľad na rieku Dunaj pri Komárne. V pozadí vidno niekoľko vodných mlynov, ktorých bolo na Dunaji niekoľko tisíc, kým neboli všetky zlikvidované v 40.-50.rokoch 20.storočia

r. 1915


12.8.22

 Litografická pohľadnica zobrazujúca územie Komárňanskej župy pred rokom 1895

r. 1898


11.8.22

 Grand Café, bývalá kaviareň. Dnes prázdna a pomaly chátrajúca budova čakajúca na opravu. Na druhej pohľadnici zobrazený vnútrajšok kaviarne v časoch najväčšej slávy

r. 1911r. 1901

4.8.22

 Vľavo časť Dôstojníckeho pavilónu a pohľad na mestský park

r. 1934


2.8.22

 Pohľad na mesto z veže kostola sv. Ondreja. V popredí dnešná Župná ulica

r. 1917